• DOĞRU YAPTIĞINIZ İŞLERE KURUMSAL ÇERÇEVE KAZANDIRALIM
 • ULAŞMAK İSTEDİĞİNİZ HEDEFLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KILACAK SİSTEMİ BİRLİKTE KURALIM

Yeterlik

 • Üstlendiğimiz projeleri yerine getirecek profesyonel uzmanlığa sahip olup, bilgi ve becerilerimizi sürekli geliştiririz.
 • Görev ve sorumluluklarımızı ilgili mevzuat ve teknik standartlar çerçevesinde icra ederiz.
 • Konu ile ilgili güvenilir bilgiyi uygun şekilde analiz ederek eksiksiz rapor eder ve net tavsiyelerde bulunuruz.

Gizlilik

 • Çalışmamız sırasında elde ettiğimiz gizli bilgileri kesinlikle dışarda paylaşmayız.
 • Edindiğimiz gizli bilgileri asla kendi çıkarımıza kullanmayız.

Dürüstlük

 • Yapamayacağımız bir işi söz vermeyiz. Söz verdiğimiz işi bitiririz.
 • Olumsuz görüşlerimizi de en az olumlu görüşlerimiz kadar açık bir şekilde ifade ederiz.
 • Görevimizi etik olarak yerine getirmeye engel olacak faaliyetlerden kaçınırız.

Tarafsızlık

 • Bilgiyi adilane ve tarafsızca naklederiz.
 • Rapor ve tavsiyelerimizin net anlaşılabilmesi için gerekli tüm bilgileri dürüstçe paylaşırız.
Neden Lima?

 

 Genel Yönetim Hizmetleri

 • Balanced Score Card (Kurumsal Karne)
 • Değişim Yönetimi
 • M&A Süreçleri
 • Yeniden Yapılandırma
 • Strateji

Finansal Yönetim Hizmetleri

 • Yönetim Raporlama Sistemleri
 • Bütçe Planlama & Tahmin
 • Maliyet Azaltma
 • Nakit Akışı Yönetimi
 • Şirket Değerleme (Valuation)
 • Finansal Due Diligence
 • Finansal Tabloların Analizi