Bütçe Planlama & Tahmin


Bütçe, organizasyonun hedef ve amaçlarına ulaşmasında gerekli kaynakların belirlenmesi için finansal ve finansal olmayan bakış açıları ile hazırlanan bir plandır. Bütçe Planlama, şirketlerin geleceğini yönetme konusunda önemli katkı sağlar.

Doğru bir bütçe planlama sistemi, şirketlerin önünü görmesine, geçmiş veriler ile karşılaştırma imkanı sunmasına ve bunlara bağlı olarak yönetsel kararların alınmasına öncülük eder.

Bütçesi olmayan bir şirket, denizde pusulası olmayan bir gemiye benzer.

Lima Yönetim olarak, pusulasız kalmamaları adına, şirketlerin yatırım, faaliyet ve finansal bütçelerini hazırlamalarında aktif rol alıyoruz.