Finansal Due Diligence


Yatırımcıların, hisse satın almayı hedefledikleri şirketin finansal durumunu ve performansını analiz etmek amacıyla talep ettikleri bir inceleme türüdür.

Due Diligence’in  en önemli özelliği, satın alınacak firmaların özelliklerine göre her finansal due diligence projesinde, farklı analiz ve inceleme yöntemlerinin uygulanmasıdır

Yöntemler değişkenlik göstermekle birlikte, tüm incelemelerde, şirketin insan kaynakları yapısı, organizasyon şeması, iş birimlerinin performansı, detaylı gider tabloları, sabit yatırım harcamaları, alacak hesabının kalitesi, nakit akışı, tüm borçlar (ticari & banka), gelir kanalları ve sürdürülebilirliği gibi ana hususlar mutlaka değerlendirmeye alınır.

Due Diligence, şirketin yatırımcıya sunmuş olduğu gelecek ile ilgili tahminlerinin ne kadar ulaşılabilir olduğu yönünde önemli fikir vermesi açısından iyi hazırlanılması gereken çok önemli bir süreçtir.

Lima Yönetim olarak, müşterilerimize bu süreçte yanlarında yer alarak sahada aktif destek veriyoruz.