M&A Süreçleri


Birleşme ve Satınalma sürecinde işletmede satışa hazırlık altyapısı oluşturulur.

M&A süreci, şirketler için uzun soluklu olmasının yanı sıra, iyi planlanmaması durumunda sancılı bir dönem olabilir.

Sağlıklı bir M&A süreci yönetmenin temel şartı, süreç içindeki her etabın önceden planlanmasıdır. Bu çerçevede şirket hissedarları ile birlikte satış stratejisi belirlenir.

Bu aşamadan sonra, hedef kitleye yönelik yatırımcı sunumu hazırlanır. Bu sunum, yatırımcının bir şirkete neden yatırım yapması gerektiğini vurgulayacak olmasından dolayı özenle hazırlanmalı ve etkili bir şekilde sunulmalıdır. Kısa ve öz mesajları profesyönel bir yaklaşım ile yatırımcıya aktararak ikna etmek temel amaçtır.

Sürecin devamında, ilgisi çekilen yatırımcılara, karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalandıktan sonra, şirketin hukuki, finansal ve ticari verilerini içeren detaylı bir Information Memorandum (IM) adı verilen dokuman hazırlanır.

Bu dokuman hazırlanırken şirketin verileri analiz edilerek değerlendirilmesi yapılır. Mevcut durum analizinden sonra ileriye dönük iş planları ve finansal modelleme yapılır.

Bu veriler Lima Yönetim tarafından şirketin ilk değerlemesinin yapılmasına ve neticesinde şirket sahiplerinin müzakere edecekleri bir satış fiyatına ulaşmalarına olanak sağlar.

Sürecin devamında yatırımcı adaylarından gelecek talebe göre Mali Denetim (Financial Due Diligence) ve Hukuki Denetim (Legal Due Diligence)  çalışmalarına başlanır.

Ayrıca bağımsız denetimi yapacak olan denetim firması seçilerek firmanın geçmiş yıllarını kapsayan bir finansal denetim süreci başlar.

Lima Yönetim olarak, Hukuki Denetim dışında işletmelerin M&A sürecinde ihtiyaç duyacağı tüm saha desteğini, aktif rol alarak gerçekleştiriyoruz.