Nakit Akış Yönetimi

 

Şirketlerin, belirtilen faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için verimli bir nakit akış yönetim sistemine ihtiyaçları vardır.

Bu sistemi düzgün planlayamayan kârlı şirketlerin finansal zorluğa kolayca düştüğü günümüzde, standart nakit akış tablosu dışında, firmanın faaliyetlerini yansıtacak, düzenli takip edilecek, ileriye dönük gelir ve harcama beklentilerini yansıtacak, yaşayan bir nakit akış tablosu oluşturulması gerekir.

Paralelde yürütülecek bir çalışma ile şirketin yıllık işletme giderleri ve çalışma devir katsayısı dikkate alınarak firmanın ihtiyaç duyduğu işletme sermayesi belirlenerek, eldeki nakdin en verimli şekilde yönetilmesi sağlanmalıdır.

Lima Yönetim olarak, iş ortaklarımıza etkin nakit akış yönetimi konusunda destek sağlıyoruz.