Neden Lima?

 

 

 • YETERLİK

 • Üstlendiğimiz projeleri yerine getirecek profesyonel uzmanlığa sahip olup, bilgi ve becerilerimizi sürekli geliştiririz.
 • Görev ve sorumluluklarımızı ilgili mevzuat ve teknik standartlar çerçevesinde icra ederiz.
 • Konu ile ilgili güvenilir bilgiyi uygun şekilde analiz ederek eksiksiz rapor eder ve net tavsiyelerde bulunuruz.

 

 • DÜRÜSTLÜK

 • Yapamayacağımız bir işi söz vermeyiz. Söz verdiğimiz işi bitiririz.
 • Olumsuz görüşlerimizi de en az olumlu görüşlerimiz kadar açık bir şekilde ifade ederiz.
 • Görevimizi etik olarak yerine getirmeye engel olacak faaliyetlerden kaçınırız.

 

 

 • GİZLİLİK

 • Çalışmamız sırasında elde ettiğimiz gizli bilgileri kesinlikle dışarda paylaşmayız.
 • Edindiğimiz gizli bilgileri asla kendi çıkarımıza kullanmayız.

 
 
 
 

 • TARAFSIZLIK

 • Bilgiyi adilane ve tarafsızca naklederiz.
 • Rapor ve tavsiyelerimizin net anlaşılabilmesi için gerekli tüm bilgileri dürüstçe paylaşırız.