Şirket Değerleme (Valuation)


Değer, pazar ekonomisinde ölçünün tanımlanmış boyutudur.

Kurumlar veya bireyler yatırım yaparken, yatırımın ilerde nakde çevrilmesi durumunda, bugünkü maliyeti ve bu yatırımı yapmak için göze alınan risk maliyetinin toplamının üzerinde bir gelir beklentisi içinde yatırım yaparlar. Bu prensip, ister bono yatırımı olsun, ister mevduat hesabı olsun ve isterse de şirket hisseleri olsun, tüm yatırım türleri için geçerlidir.

Pazar ekonomisinde bir şirket, hissedarları için değer yaratma kapasitesi ve fiilen ekonomiye kattığı değer ölçüleri ile değerlendirilir.

Değer aynı zamanda, tüm paydaşların (sadece hissedarlar değil) uzun dönem çıkarlarını dikkate aldığından dolayı önemli bir performans ölçme kriteri olarak da kullanılır.

 

Halka açık şirketlerde, hisse değeri borsada alıcı ve satıcılar arasında belirlendiğinden dolayı şirket değerini ölçmek nisbeten daha kolaydır.

Ancak, halka açık olmayan şirketlerde bu değeri belirlemek için çeşitli modellemeler ve tahminler kullanılır.

Lima Yönetim olarak, müşterilerimize şirketlerini değerleme konusunda belli başlı yöntemleri kullanarak hizmet veriyoruz.