Strateji

Stratejik Planlama, geleceğin belirsizliklerini en aza indirmek ve sürdürülebilir rekabet avantajını devam ettirmek açısından kurumlar için hayati önem taşımaktadır.

Şirketlerin geleceklerini garanti altına almayı sağlayacak yapısal değişiklikler ile birlikte şirketin misyonunu ve hedeflerini, içinde bulunduğu çevresel faktörler ve faaliyet ortamındaki durumu;

rekabet
yeni oyuncular
tedarikçiler
müşteriler
farklı ürün/hizmetlerden gelen tehditler

açılarından değerlendirip, mümkün olan tüm alternatifler ile birlikte dikkate alarak stratejilerini belirlemelerinde Lima Yönetim olarak klavuz rolü üstleniyoruz.