Yeniden Yapılandırma


Şirketlerin sürüdürülebilir iş modeli sağlayabilmelerindeki en önemli etken, kendi vizyonları paralelinde oluşturdukları, şirketin belkemiği görevini üstlenen organizasyon yapısıdır.

Şirketin vizyon ve stratejik hedefleri ne kadar net olursa olsun, doğru kurgulanmamış bir organizasyon yapısı bu hedeflere ulaşmada en önemli engeli teşkil eder.

Başarı için bir şirketin stratejisi ve vizyonunun, bu hedefleri gerçekleştirecek olan organizasyonun çalışan yetkinlikleri ve kurum kültürü ile doğrudan uyumlu olması gerekmektedir.

Lima Yönetim olarak, şirket karar alıcılarına Yeniden Yapılandırma sürecinde yönlendirici destek sağlıyoruz.