Yönetim Raporlama Sistemleri


Şirketlerin, operasyonel ve finansal performanslarını ölçebilmeleri ve buna göre yönetim stratejileri belirleyebilmeleri için tutarlı, şeffaf ve sürdürülebilir standart bir raporlama sistemine ihtiyaç vardır.

Verimli ve etkin bir raporlama sistemini oluştururken, kurumun gerçek anlamda ihtiyacı olan kriterler belirlenerek bunlara yönelik rapor adetleri ve raporlama süreçleri planlanır.

Yönetim raporlama sistemi kurumsal hafızanın omurgasını oluşturur. Bu yüzden titizlikle üzerinde çalışılması ve özellikle raporlamada kullanılan verilerin tek elden yönetilmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

Lima Yönetim olarak müşterilerimizin bu sistemi oluşturmasına sahada aktif görev alarak destek sağlıyoruz.